Blackjack odds

Blackjack är kanske det spel på casinot där skickligheten spelar mest roll för dina chanser att vinna. Det finns strategier som reducerar casinots övertag och dessa bygger bland annat på datorsimulationer som beräknat vad som är det optimala beslutet i varje situation.

Oddsen är grundläggande för förutsättningarna i Blackjack och sådana finns redovisas på den här sidan. En del odds ger dig snarare en förståelse för spelet än att de kan tillämpas praktiskt. Andra kan ledsaga dig till bättre beslut.

Sannolikheter för att dealern spricker

Tabellen nedan visar odds i procent som gäller sannolikheter att dealerns hand överstiger 21 baserat på uppkort (dvs. dealerns första kort som visas).

Dealerns uppkort Procent
2 35
3 38
4 40
5 43
6 42
7 26
8 24
9 23
10 (T, J, Q, K) 21
11 (ess) 12

Källa: The Mammoth Book of Casino Games.

Som framgår av tabellen är det mest fördelaktigt för dig som spelare när dealern har 4, 5 eller 6 och i dessa lägen ska du ofta dubbla. Om du undrar vad den genomsnittliga siffran för dealerns hand landar på i Blackjack är detta 18.

Sannolikheter för att bli tjock vid ytterligare kort

Den ständigt återkommande frågan är ifall man ska dra kort eller stå nöjd. Här är oddsen att bekanta sig med.

Summan av din hand Procent
20 92
19 85
18 77
17 69
16 62
15 58
14 56
13 39
12 31

Om du står på 11 eller lägre kan du av naturliga skäl inte bli tjock då du som mest kan få 21 med ett till kort. Vad du bland annat kan utläsa ur tabellen är att risken alltid är mer än hälften att du ska bli tjock om du drar när du har 14 eller mer.

Spelarens kontra casinots odds i olika spelvarianter

De vinstchanser som en spelare har mot casinot statistiskt kan skilja sig beroende på hur Blackjack spelas. Observera att dessa procenttal avser vinstchanser endast då spelaren spelar optimalt.

Spelvariant Teoretisk vinstchans spelare Teoretisk vinstchans casino
Standard* 49,56 50,44
Pontoon 49,60 50,40
Spanish 21 49,60** 50,40
Buster Blackjack 49,51 50,49
Blackjack Switch 49,42 50,58
European Blackjack 49,38 50,62
Super Fun 21 48,84 51,16

* Avser spel med 8 kortlekar, Blackjack pays 3 to 2, Dealer stands on soft 17, spelare kan dubbla efter split, ingen surrender.
** Gäller med Dealer stands on soft 17.
Källa: Wizardofodds.com

Procenttalen är avrundade till två decimaler. Observera att oddsen kan avvika ytterligare beroende på specifika regler som tillämpas, till exempel hur många kortlekar som används.

I tabellen nedan visas att ändrade förutsättningar ibland kan förbättra förutsättningarna för spelaren i Blackjack standard.

Spelarens kontra casinots odds med olika spelregler

Blackjack skiljer sig beroende på vilka exakta regler som tilläpas på casinot. En del är fördelaktiga för spelaren medan andra är fördelaktiga för casinot.

Spelvariant Teoretisk vinstchans spelare Teoretisk vinstchans casino
Late surrender 49,64 50,36
Blackjack pays 6 to 5 48,21 51,79
Dealer must hit on soft 17 49,36 50,64
Single Deck 50,18 49,82
Double Deck 49,45 50,55

Källa: Wizardofodds.com

Procenttalen är avrundade till två decimaler. Notera att det ofta kan förekomma kombinationer av regler ochh förutsättningar. Till exempel Late surrender och Blackjack pays 3 to 2 är bättre än Late surrender och Dealer must hit on soft 17.

Läs vidare: Blackjack optimal strategi