Intro

Publicerat 28 sept 2013
Denna blogg är tänkt att vara ett komplement till det övriga innehållet på sidan. Blogginlägg brukar betingas av en personlig prägel och en mångfald av ämnen. Så kommer även gälla för denna blogg. Ämnet i stort förblir förvisso casino, men ett antal utflykter till närrelaterade områden som poker och lotto är planerade.

Ämnesvalen kommer dessutom omfamna en del av kuriös art som annars inte kunnat beredas plats för bland sidan övriga innehåll. Bloggen kommer också anta en mer subjektiv skepnad än vad annars gäller på sidan. Till exempel när det gäller spelbolag och liknande finns i en blogg utrymme att framföra ytterligare preferenser och åsikter.
Natcasino.org drar sig inte för att kritisera casinon i allmänhet – även att deras annonser ibland visas på sidan – men det finns inte alltid utrymme för att gå in på detaljer. På bloggen däremot finner inga ämnen för små för att ta upp.

Det som säkert kan sägas om innehållet är att ingen reklam, varken direkt eller förtäckt, kommer publiceras. Eftersom sidan i stort handlar om nätcasino kommer ofrånkomligen aktörer i branschen och deras förehavanden emellanåt ges fokus, men då inte med syftet att agera reklamskylt.

Vad som inte kommer rymmas på bloggen är nyheter om kampanjer eller nya spel, vilket finns på egna sektioner.
/Red.

Tillbaka till bloggen