Vetenskaplig studie kring vinststim

Publicerat 19 maj 2014
Vinststim som kanske är det bästa sättet att översätta lucky streaks har nu undersökts vetenskapligt. Popular Science publicerade i dagarna en artikel som refererar till forskningsresultat gällande hur turen i spel består och vänder.

Finns det något mönster där en vinnande spelare tenderar att fortsätta vinna och vice versa, att den som förlorat fortsätter förlora? Ja, enligt en ny studie finns belägg för just detta, men orsakerna är inte matematiska dock.
Studien som inbegripit över en halv miljon placerade bets på sport av över 700 spelare i Europa och USA visar på ett fascinerande mönster. Efter en vinst ökar chansen i genomsnitt runt en procent att nästa spel också resulterar i vinst. Skulle även andra spelet bli vinst så ökar chansen till en tredje vinst till hela 57%. Därefter 67%, 72%, 75% och 75% slutligen till att vinna en sjunde gång i rad!

Likadant gäller för den som förlorat, fast då i motsatt riktning. En spelare som vunnit två gånger i följd har bara vunnit den tredje gången i 40% av fallen genomsnittligen enligt studien.

Om du gissat att det rör sig om mänskliga faktorer är du helt rätt ute. Studien har inte upptäckt något nytt matematiskt fenomen utan siffrorna är resultatet av mänskliga beslut. Slutsatserna som kan dras är att när en spelare vinner tenderar denna att i nästkommande spel gå tillväga mer försiktigt – med andra ord välja ett spel med lägre odds. Den som förlorat gör således tvärtom och söker ett spel med högre odds. Följaktligen inträffar det oftare att en vinnande spelare vinner på nytt på grund av sin försiktighet och en förlorande spelare förlorar på nytt förorsakat av större risktagande.

För dig som spelar kan lärdomen att dra från detta vara att inte öka riskerna efter förlust. Det är oftast bättre – och betydligt säkrare – att vänta ut oturen utan att höja insatserna.
/Red.

Tillbaka till bloggen