Gambler's ruin

Gambler’s ruin är bland det mest centrala i alla former av spelande. Det kan lättast sammanfattas med att spelaren förlorar på grund av att hans totala kapital är för litet kontra den han spelar mot (ett casino, en bookmaker etc.).

I abstrakta termer brukar man beskriva Gambler’s ruin som något som infinner sig då en part med ändlig summa pengar ställs mot en part med oändlig summa pengar. Även om inbördes vinstchans är lika vid varje speltillfälle kommer parten med ändligt spelkapital förr eller senare förlora alla sina pengar till parten med oändligt spelkapital.
Om vi tittar på det mera konkret kan Gambler’s ruin vara en risk för spelaren både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. I ett kortsiktigt perspektiv är det ofta uppenbart att spelaren tar ohälsosamma risker sett till sin ekonomi om denne satsar 500 kronor i taget från ett totalt spelkapital på 1500 kronor.

I ett mer långsiktigt perspektiv kan vi ta ett exempel där spelaren satsar 500 kronor per spel och har ett totalt spelkapital på 10 000 kronor. Även vid detta förfarande kan det finnas risk för Gambler’s ruin om utgången för spelen är betingade av en hög osäkerhet.

Om både spelare och casino har oändligt med pengar kommer oddset – det vill säga den eventuella statistiska fördel för ena sidan – avgöra allt. Men i en verklig situation har ingen sida oändligt med pengar och särskilt en spelare har i regel klart begränsat med pengar, vilket ger denne en mindre chans att vinna än vad oddsen föreskriver.

Att undvika gambler's ruin

Metoden att undvika Gambler’s ruin är alltså att aldrig spela över sina tillgångar och här kommer det som kallas money management in. Exakt hur stora delar av det totala kapitalet finns det dock inget givet facit för. Dels beror det på hur goda vinstchanserna är, dels beror det på hur aggressiv spelaren väljer att vara med sitt kapital.

Ett känt system är Kelly-kriteriet där andelen som satsa är en procent av det totala kapitalet mätt efter vinstchans. Om chansen för vinst är 100% säger Kelly-kriteriet att spelaren ska satsa 100% av kapitalet. Likaså om den uppmätta vinstchansen är 10% ska spelaren satsa 10% av kapitalet. Med denna metod undviks Gambler’s ruin alltid så länge uppskattningen av vinstprocenten är korrekt eftersom det behålls alltid pengar från spelkapitalet.

Svårigheten är ofta just att ge en rätt uppskattning inför ett förväntat värde i en vadslagning, investering eller dylikt. Därför kan de vara bra att använda sig av en felmarginal där exempelvis 10% dras bort från uppskattningen som en extra säkerhetsmarginal.

Läs vidare: Tur och skicklighet i casinospel