Gambling och stressfaktorer

Modern forskning har visat att i främre delen av hjärnan finns centra som reglerar viktiga kognitiva förmågor såsom koncentration, beslutsfattande och omdöme. När vi befinner oss i ett tillstånd utan stress har denna del av hjärnan bland annat som funktion att hålla våra känslor och impulser i styr. Vad som inträffar vid stress är att denna del av hjärnan försvagas till fördel för andra centra. När detta sker tar amygdala över en del av produktionen av norepinefrin och dopamin. Detta medför ökad aktivitet i striatum och amygdala. När höga doser av dessa ämnen frigörs upphör till viss grad synapser mellan neuroner i främre delen av hjärnan. Det är andra mer primitiva centra i hjärnan vars aktivitet under denna process ökar.

silhuett av huvudEn mentalt skör tråd

Vårt tillstånd pendlar mellan kontroll och reducerad kontroll. Förvandlingarna däremellan vilar på en tämligen skör tråd. Det kan också beskrivas som en övergång till ett nytt stadium och när man väl trampat över en linje är det svårt att återvända.

Detta är ett scenario som säkert är välbekant för dem som druckit ett par öl eller motsvarande mängd alkohol och då känt att välbefinnandet tagit över en del av beslutsprocessen, rösten för ännu en öl eller ett glas vin är starkare än rösten som står för kontroll.

På samma sätt kan en spelares psyke ibland liknas vid en sten som sätts i rullning. I poker talar man om ”bad beats” (vilket definierar en oturlig händelse där favoritskapet övergick i snöplig förlust), och dessa tär på motståndskraften hos de som utsätts. Ett antal bad beats kan försätta en spelares humör i olag och självkontrollen kan då ersättas av emotionellt styrda impulser.

Vad som stör vårt lugn

Faktorer som påverkar om vi lyckas behålla lugnet och självkontrollen i spel är alltså förknippade med processer i hjärnan. Följdfrågan som inställer sig är vad som orsaker dessa processer och hur bräcklig vår motståndskraft egentligen är. Några externa faktorer som påverkar hur vår förmåga att behålla lugnet under stressade händelser är följande faktorer...

Kortsiktiga faktorer:

Långsiktiga faktorer:

Miljöfaktorer:

Dessa är faktorer av olika slag som påverkar hur vi reagerar inför stress och vilken stressnivå olika individer klarar. Att spela om pengar när man är på dåligt humör och samtidigt berusad och dessutom anser sig själv haft massa otur på sistone är med andra ord rätt dåliga förhållanden.

Att inte lyckas behålla lugnet fullt ut under tiden man spelar om pengar bör inte enbart tillskrivas personer med specifika egenskaper eller ses som prov på karaktärsbrist. Det finns också inbyggda faktorer i själva spelmomentet som utlöser kontrollförluster hos praktiskt taget alla i olika utsträckning. Gambling är ett område som den mänskliga hjärnan inte är fullt utrustad för. Eller för att uttrycka det annorlunda: det är ett område som hjärnan inte har som huvuduppgift att behärska. Att under vissa stressade situationer låta en annan primitivare del av hjärnan ta över är en funktion som hjälpte våra förfäder i livsfarliga situationer där basala instinkter var av större nytta än förmågan att analysera.

Hjärnans evolution inbegriper således inte gambling och därför har vi på förhand en svår uppgift att ständigt försöka tygla oss under spelandets upp- och nedgångar.
Att vara medveten om detta kan trots allt hjälpa dig att hålla din mentala balans i spel. Då kan du lättare se dig själv utifrån och bättre märka tendenser av impulsivt chanstagande och ökat risktagande.

Källa: Scientific American #4 (2012), Amy Arsten, Carolyn M Mazure och Rajita Sinha: ”This is Your Brain in Meltdown”.

Läs vidare: I sinnet på casinospelaren