Money management för casinospel

Money management är en term som brukar användas inom områden som investeringar och budgethållning med mera. Även när det kommer till att spela casino är money management ett viktigt område eftersom det även här handlar om pengar.

Vinstchans kontra spelkapital

Den viktigaste aspekten gällande gambling är relationen mellan din insats och ditt sammanlagda spelkapital. Ifall det existerar ett positivt förväntat värde kring ett vad kan dålig hushållning med spelkapitalet omintetgöra denna fördel.

Vi tar ett konkret exempel där du har avsatt 1000 kronor till spel. Nu råkar det vara så att du erbjuds ett vad där du kan vinna 1000 kronor genom att satsa 500 kronor. Du beräknar dina vinstchanser till 60%. Bör du anta vadet?

Vi kan konstatera att:

på 100 spel vinner du i genomsnitt 60 gånger = vinst 30 000 kronor
och förlorar 40 gånger = förlust 20 000 kronor
totalt: 10 000 kronor i vinst

Sett långsiktigt är det alltså ett mycket attraktivt vad. Förutsatt att du kan täcka eventuella negativa svängningar. Negativa svängningar – vilket innebär sekvenser där förluster dominerar starkt – är förstås att räkna med när det kommer till slumputfall. Därför räcker det inte med att du har ett positivt förväntad värde som utgång av ett vad – du måste också ha tillräckligt kapital för att täcka varianserna.

Om vi innefattar ditt spelkapital på 1000 kronor i kalkylen av detta vad, då kommer din förväntade vinst övergå till att bestå av en alltför hög risk att ditt spelkapital helt förloras.

Olika vikt av money management

Money management är likväl inte alltid en aspekt att ta hänsyn till. Om vi åter förhåller oss till exemplet ovan så skulle vadet ifråga fortfarande vara en bra idé ifall 1000 kronor åter kunde satsas vid en eventuell förlust.

Det blir alltså först av vikt med en viss hantering av spelkapitalet när detta utgör en betydande del av ditt sammanlagda kapital. Möjliggör omständigheterna att du hela tiden kan fylla på ditt spelkonto när det är slut, ja då finns ingen anledning att avstå ett vad med positivt förväntat värde oavsett de kortsiktiga riskerna. Vad vi egentligen avser när vi pratar om money mangement är alltså ditt sammanlagda spelkapital.
Följaktligen är också money management viktigare när ditt spelkapital ökar och blir en allt större del av ditt sammanlagda kapital. På samma sätt måste du hela tiden ompröva situationer. Ifall ditt övriga kapital är 70 000 kronor har du således råd att förlora 1000 kronor flera gånger om. Men låt säga att ditt spelkapital växer från 1000 kronor till 40 000 kronor och att du ställs inför ett nytt vad där du kan vinna 20 000 kronor genom att satsa 10 000 där vinstchansen enligt din beräkning åter är 60%. Nu innefattas situationen av helt andra premisser eftersom du nu kan förlora en stor del av ditt spelkapital och därmed efter ett par förluster kan mista möjligheten att försöka igen.

I den senare situationen måste du avstå det i vissa bemärkelser attraktiva vadet innan ditt spelkapital nått en nivå där det kan täcka eventuella förluster.

Money management vid negativt förväntat värde

Hur förhåller det sig då ifall du spelar med negativt förväntat värde, det vill säga att den troligaste utgången är att du förlorar mer än du vinner i längden?

Ja, då blir money management av mindre betydelse eftersom det inte existerar någon metod med vilken du kan öka förutsättningarna för utveckling av spelkapitalet med hjälp av en viss hantering av dina pengar. Inte desto mindre blir det här viktigt att du är försiktig med storleken på din insats. Från ett rent krasst perspektiv bör du förstås avstå helt att satsa pengar om dina vinstchanser inte tycks goda.

Läs vidare: Gambler's ruin