Går det att förutse var kulan hamnar i roulettehjulet?

roulettehjulDu står vid rouletten och ser croupieren snurra roulettehjulet och släppa kulan lös för att låta den snurra varv efter varv tills farten avstannar och kulan efter viss tveksamhet bestämmer sig att landa i ett av de trettiosju facken. Vem har inte förlorat sin insats och därpå önskat att han kunde förutse var kulan hamnar i hjulet? En som undersökte möjligheterna till detta vetenskaplig var Edward Thorpe.

Edward Thorpe är mest känd som den som offentliggjorde metoden att räkna kort i Blackjack. Fast dessförinnan – vid den tid han studerade fysik – sysselsatte han sig med tankeverksamhet kring möjligheten att få ett övertag mot casinot i roulette. Hans metod kretsade inte kring någon form av spelsystem utan om det gick att beräkna var kulan hamnar i hjulet. Detta var en idé som först presenterades inför andra fysikstuderande på en kafferast.

År 2012 presenterades en ytterligare undersökning och då med utgångspunkt i kaosteori som metod för att undersöka möjligheterna att kunna förutse var kulan hamnar. Även resultatet från denna undersökning delges i denna artikel.

Vad framkallar slumpelementet i roulette?

De parametrar som är inblandade och gör så att en vanlig spelare inte har en chans att göra ett antagande om i vilken fack i roulettehjulet kulan slutligen hamnar är 1) den varierade fart med vilken kulan slungas iväg; 2) den mängd varv kulan gör i hjulet; 3) de fysiska delar av hjulet som kulan kan studsa mot (observera också att och hjulet och kulan färdas i motsatta riktningar), vars inverkan inte kan beräknas.

Förutsättningarna i spelet är dock att insatser är tillåtna en liten kort stund efter kulan slungats iväg, vilket föranlett många att funderar kring möjligheten att göra förutsägelser om dess nedslagsplats. Det behövs förstå inte förutsägas exakt på vilket nummer utan bara på vilken del av hjulet kulan landar för att göra det extremt lönsamt för spelaren (noterar att allt som sägs i denna artikel inte är relevant för roulette online då en algoritm bestämmer var kulan landar).

Precisionen hos roulettehjulet

En viktig förutsättning är förstås hur det ligger till med roulettehjulets precision. Är detta fullständigt exakt – det vill säga totalt slumpmässigt - eller förekommer hjul som är i viss mån defekta och därmed innebär mindre avsteg från absolut slumpmässighet?

Thorpe kunde konstatera att ju mer klass på casinot och ju högre insatser som råder, desto närmare fulländning bör man räkna med att hjulet har. Fast inte heller på stora casinon i Las Vegas och andra spelmetropoler var hjulen helt exakta. Detta var dock något Thorpe fick kännedom om senare och vid hans experiment utgick han därför från roulettehjul som var perfekta.

Frågeställning: Kan croupieren kontrollera var kulan hamnar?

Detta är en intressant fråga som många på ett casino säkert har ställt sig. Frågan är givetvis inte om croupieren kan prickskjuta mot ett visst nummer utan approximera inom vilken region den landar. Att åstadkomma det senare räcker långt i uppdraget att förändra oddsen till spelarens fördel. Huruvida det finns möjlighet att göra detta är omtvistat och Thorpe själv kom inte fram till ett säkert svar.

Reglerna i roulette tillåter att insatser får läggas efter hjulet sats i rörelse, fast bara en relativt kort tid innan croupieren utropar: "Inga fler insatser". Att denna möjlighet används är så klart en förutsättning för att avgöra var kulan hamnar.

Konstanter och insamling av data

Några av de konstanter som Thorpe fick förhålla sig vid var kulans snabbhet och dess bana. Därtill tillkommer en viss ofrånkomlig slumpmässighet.

För att kunna samla in data om kulans rörelse i hjulet använde Thorpe en videokamera. Av mätningarna kunde sedan information om kulans beteende insamlas. Thorpe använde här ett eget roulettehjul och han upptäckte att kulan rörelser skilde sig mellan olika spinns, vilket förstås försvårade mätningarna.

Motgång

Trots att det gick att fixera kulan i samma utgångshastighet visade Thorpes mätningar att kulan uppförde sig annorlunda. Detta var ett hinder som Thorpe inte såg någon väg förbi, kulans oberäknelighet gjorde det omöjligt att fastställa ett mönster. Av samma slutsats föreföll det honom mindre troligt att en spelare skulle kunna inta en fördel gentemot casinot med denna metod. Detta var ett hinder som Thorpe inte såg någon väg igenom och tvingade honom till att angripa problemet från ett nytt håll.

Plan B: Världens första bärbara dator

Även om det ska ha funnits en person som kunde förutse ungefär var kulan hamnade i hjulet (närmare bestämt en viss William Nelson Darnborough som i början av 1900-talet vann stora pengar under flera besök på casinot i Monte Carlo), var detta ett unikum och den resterande mänskligheten får lita på datorkraft för att uppnå en liknande beräkning. Thorpe var på det klara med att hjälpande teknologi i samband med spelandet skulle krävas och det prekära var då hur detta kunde möjliggöras. Utrustningen fick förstås inte vara skrymmande och den måste meddela sig utan att en observatör kan uppfatta att något pågår.

Detta var upptakten till vad som kallats världens första bärbara dator, vilken Thorpe konstruerade tillsammans med vetenskapsmannen Claude Shannon i början av 1960-talet. Datorn var inte större än ett cigarettpaket och kunde alltså bäras utan uppenbar risk för upptäckt.

Genomförande

Den maskin som byggdes testades på ett roulettehjul och visade sig vara en succé. Nu stundade det avgörande ögonblicket: att med hjälp av utrustningen vinna på rouletten i ett riktigt casino.

Thorpes idé var att samarbeta i grupp. Fördelen är primärt att den eventuellt vinnande spelaren kan positionera sig en bit bort från själva hjulet och inte verka alltför intresserad och därmed bortleda misstankar på att något speciellt skulle vara i görningen. Dessutom kan i en större grupp flera spelare avlösa varandra och därmed minska chansen för upptäckt ytterligare.

Vidare skulle en del av insatserna göras innan hjulet var i rörelse. Thorpe menar att det skulle vara extra misstänksamt om insatsen lades hela tiden efter hjulet börjat snurra, vilket så klart kan vara en berättigad försiktighetsåtgärd om spelaren skulle visa sig vinna ofta. Medvetna förluster skulle då ske när insatsen lades direkt - detta hade förstås kunnat gå att utföra trots konsekvent inlagda insatser efter hjulet börjat snurra, men hur som helst är grundidén att inte vara girig i ett sådant här utförande sund.

Det hade bestämts att varje spel skulle vara på åtta nummer i samma region på hjulet. Sommaren 1961 testades det hela på ett casino i Las Vegas och resultatet var en framgång.

Kaosteori

I juli 2012 kom en rapport vid namn ”Predicting the outcome of roulette” gjord av Michael Small och Chi Kong Tse verksamma på School of Mathematics and Statistics i Australien. Deras ingående exemperiment gjordes med datasimuleringar och baserade på de kaosteorier som sammanfaller med kulan rörelser i roulettehjulet.

De kom till slutsatsen förutsägelser i spelet kan göras och även i en reell spelsituation. Dock såg dem möjligheterna till lönsamhet som ganska liten. De säger också att en något större fördel skulle kunna uppnås genom att ta med flera faktorer i beräkningen såsom närmare granskning av friktionsmotståndet samt kroupierens rörelser.

Du kan ladda ner hela rapporten här.

Läs vidare: Roulette introduktion
Roulettesystem