Fibonaccisystemet

Att spela roulette efter Fibonaccisystemet innebär att du följer en nummersekvens som uppfanns av matematikern Fibonacci (även känd som Leonardo av Pisa). Detta var en av de stora matematikerna under medeltiden och hans berömmelse vilar bland annat på introducerandet av det hindu-arabiska nummersystemet till Europa och talserien Fibonacci-följden som var publicerad i hans bok Liber Abaci.

Fibonacci-följden ser ut så här: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ...

Om du tittar närmare på sifferserien upptäcker du kanske sambandet? Varje nytt nummer i serien är summan av de två föregående: 2 (=1+1), 3 (=1+2), 5 (=2+3) osv.

I den moderna världen har Fibonacci-följden använts av bland annat börsanalytiker då talföljden liknar dess trendutveckling. Även roulettespelare har använt talen och konstruerat ett spelsystem av den…

Att använda Fibonaccisystemet i roulette

Det handlar om att satsa belopp i den storleksordning talföljden föreskriver. Du börjar alltså med att satsa 1 och om du förlorar satsar du 1 igen och vid en ny förlust satsar du 2 och så vidare enligt nummerserien. När helst du vinner startar du däremot om från början igen (alltså med en enhet som insats).

En sekvens med Fibonaccisystemet kan se ut så här:

  1. Satsa $1 – förlust
  2. Satsa $2 – vinst
  3. Satsa $1 – förlust
  4. Satsa $1 – förlust
  5. Satsa $2 – förlust
  6. Satsa $3 – förlust
  7. Satsa $5 - vinst
  8. Satsa $1 osv.

Eftersom summan av ett tal i Fibonacci-följden alltid är summan av de två föregående talen kommer dina insatser vid roulettehjulet ofta gå jämt upp. Fibonaccisystemet är därför mindre ambitiöst än andra system, exempelvis Martingale där en vinst eftersträvas.

Spelsystemet strävar alltså till en slags jämvikt. Det innebär dock inte att du i slutändan mest troligt kommer hamna på plus minus noll vid bruk av detta system. Väljer du exempelvis att spela på rött/svart kommer de möjliga utfallen på grön nolla göra att ditt förväntade värde är negativt. Fastän talföljden i sig är snillrik har den således inga särskilda fördelar i roulette.

Fibonaccisystemet är alltså ännu ett system som använts för att försöka tämja roulettehjulets vidsträckta och outsägliga landskap av utfall. Och ännu ett i raden som inte klarar uppgiften. Vad Fibonaccisystemet kan tillföra är enbart en krydda och variation för den som spelare. Till skillnad mot det mer kända Martingalesystemet är Fibonaccisystemet mindre riskfyllt eftersom insatsernas storlek inte höjs i samma snabba takt. Medan din insats efter fem raka förluster i Martingale är 32 är den bara 8 med Fibonacci.

Läs vidare: D´Alembertsystemet