Labouchéresystemet

Labouchéresystemet har varit känt i ett par hundra år och det normala tillämpandet av systemet är på spel i roulette som ger jämna pengar tillbaka och sådana är till exempel röd/svart färg och jämt/ojämnt nummer.

Det speciella med Labouchéresystemet är att du bestämmer en summa före du börjar spela som du sedan siktar in dig på att vinna och vilken du styckar upp i en talföljd. Om vi väljer 25 som denna siffra kan en talföljd se ut enligt 2-3-4-5-5-6.

Utifrån denna talserie adderas sedan det första och sista numret, första insatsen blir därmed 8 (2+6). Vid vinst stryks siffrorna 2 och 6 och nästa gång används därmed insatsen 8 (3+5). Vid vinst upprepas detta tills talserien är slut.

Skulle det bli i stället bli förlust läggs talet för insatsen till listan och efter första insatsen skulle då denna se ut enligt 2-3-4-5-5-8. Därefter satsas på nytt summan av första och sista numret, vilket här blir 11 (3+8).

Labouchéresystemet är i likhet med till exempel Martingalesystemet ett progressivt system, fast Labouchéresystemet är mer intrikat. Teorin bakom båda systemen är att spelaren bara behöver vinna på mindre än hälften av sina satsningar och ändå redovisa vinst.

Att använda Labouchéresystemet i roulette

För att bättre beskriva hur det ser ut när spelsystemet är i bruk ska en sekvens med en serie utfall redovisas där vi använder ovanstående talserie (2-3-4-5-5-6) och satsar konsekvent på rött.

En sekvens med Labouchéresystemet kan se ut så här:

Efter tio utfall med vardera fem gånger på rött respektive svart blev slutresultatet en vinst på 2 enheter. Ovanstående spelexempel är just bara ett exempel och inte något konstaterande att Labouchéresystemet skulle innebära vinst vid varje försök.

Det som kan sägas till detta systems fördel är att det inte är lika aggressivt och därmed inte lika riskabelt som Martingalesystemet. Fast det kan heller inte anses som ett försiktigt system då insatsen ökar relativt mycket efter en förlust. Om du tänkt köra detta system är det viktigaste du bör tänka på att anpassa talserien till hur mycket pengar du har att spela för. Att försöka vinna 500 kronor med en spelkassa på 100 kronor är överdrivet optimistiskt och kommer troligen sluta med att du spelar upp pengarna ganska fort.

Läs vidare: Fibonaccisystemet
Parlaysystemet