Martingale

Det allra mest kända av roulettesystemen är utan tvivel Martingalesystemet. Det är så kallat progressivt system som innebär av spelaren ökar sina insatser efter förlust. Det är känt sedan 1700-talet och var då populärt på franska casinon där överklassen höll till. Vem som är den ursprunglige upphovsmannen är dock omtvistat.

Saken var också den att till en början kunde Martingalesystemet faktiskt fungera och vara lönsamt då det inte existerade någon övre gräns på vad som kunde satsas. Hade spelaren mycket pengar i börsen kunde han överleva den mesta varians som inträffade vid bordet och gå därifrån som en vinnare.

Sedan lång tid tillbaka finns det alltid minimum och maximum gräns (mer detaljer om detta strax) för tillåtna satsningar hos vid roulettebordet. Detta medför att Martingalesystemet för det mesta fallerar relativt snabbt.

Hur går Martingalesystemet till?

Martingalesystemet är i sin uppbyggnad mycket simpelt och är därför lätt att lära sig. Det går till så att du väljer att antingen spela på rött eller svart (det går också att välja andra spel som ger jämna pengar på rouletten, fast att spela på rött/svart är den typiska tillämpningen). Du börjar med att spela en enhet (som kan vara en krona, en euro etc.).

Varje gång du vinner adderas en enhet till ditt spelkapital, detta oavsett insats:

Jag tror du börjar förstå. Du erhåller således en positiv summa varje gång när din färg kommer upp. Haken är dock att efter en lång serie med fel färg kommer du till slut inte längre kunna satsa med ett vinstgivande resultat då din färg väl vinner - det finns som sagt en övre tillåten satsning.

Ofta brukar strukturen vara min bet €1 och max bet €100 eller min bet €10 och max bet €1000. Storleken på summan är inte så intressant i det här fallet utan det handlar om hur många insatser du hinner göra förrän du når limit. Om insatserna sträcker sig från 1 till 100 enheter ser sekvensen ut enligt 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 innan du inte längre kan satsa med vinstgivande utfall till det totala.

Det här visar att du inte har råd med serier där fel färg kommer upp sju gånger i rad eller mer. Är sådana serier teoretiskt sannolika att inträffa? Ja, dem inträffar ganska ofta.
Du kan förvisso delvis kringgå dilemmat genom att förflytta dig vidare till andra bord med högre insatser. På detta sätt kan du gå vidare och satsa 128 på ett bord med 200 som limit och 256 på ett bord där 300 är limit . Men även om du på detta sätt kan utöka spannet kan det inträffa ännu längre serier med samma färg. En kommentar bör här infogas: i detta fall kan du förmodligen inte välja mindre enheter än först 10 sedan 100, med andra ord kan du eventuellt inte spela 128 utan får välja 130 och fortsätter du till bord med ännu högre insatsbelopp (t.ex. har Betsafe Casino bord med satsningar upp till 5000 kr) kan din minsta enhet bli 100.

Vinst eller förlust?

När Martingalesystemet tillämpas kortsiktigt har du hög positiv förväntan på ditt resultat (faktiskt över 99% vid en serie med de limits som redogjorts för ovan), det är med andra ord troligt att du kommer vinna pengar. Är detta ett skäl till att praktisera systemet?

Förmodligen inte eftersom du trots en trolig utgång med en mindre vinst riskerar ett betydligt större kapital vid en eventuell förlust.

Sedan finns det dessutom en psykologisk sida. Att spela Martingalesystemet på roulette är som att spela mot sin egen girighet. Vi kan jämföra detta med att hitta en skatt bredvid en sovande drake. Varje gång du lyckas ta med dig en handfull guldmynt eller dylikt från skattgömman och draken förblir sovande tycks allt vara utom fara. Du vill därför hämta ännu en last och ännu en, fast det räcker oftast att draken vaknar en gång för att allting ska vara över.

Om vi ser till det långsiktigt mest troliga resultatet leder Martingalesystemet till förlust. Du kommer inte hinna samla ihop tillräckligt mycket kapital bestående av dina små vinster för att i längden täcka de förluster som sker vid en lång serie i fel färg.

Läs vidare: Beräkna chanserna för ett spelsystem i roulette
D'Alembertsystemet
Barbi System
Fakta och myt om roulette