Undvik att spela om pengar vid fel tidpunkter

Vad rubriken syftar till är att ur ett psykologiskt perspektiv undvika att sätta pengar på spel vid tidpunkter då det finns mer som talar för en förlust eftersom den som spelar exempelvis är trött eller vid dåligt humör.

Det mentala kan påverka mycket, det kan till och med vara skillnaden mellan vinst och förlust. Det är också ofta i situationer där den spelande inte är i god form i någon bemärkelse som katastrofala förluster kan ske. Med ”katastrofala förluster” avses då exempelvis att större pengar förloras än vad vederbörande egentligen har råd att avsätta åt spel.

Typiska saker som kan påverka spelet negativt och innebära större förluster än annars är:

Reducera förluster genom reflektion

En annan kritisk del i det mentala i spelsituationer är att kunna ta en paus när spelandet går dåligt. En central del gällande de mentala svårigheterna i att spela om pengar är att det vid förlust ofta infinner sig en känsla som i huvudsak baseras på en vilja att vinna tillbaka och dilemmat består i att denna vilja tenderar överskugga allt annat för ett tag.

Ofta rör det sig om en relativt kortsiktig känsla som snabbt minskar i styrka och just därför är det viktigt att få till avbrott i spelet som ger spelaren chansen att lugna ner sina känslor och efter ett tag uppleva vilja till att vinna tillbaka som mindre dominerande.

Djupgående återreflektering

Det finns dem som spelar och vid förlust upplever en bekräftelse på deras lott i livet – som i stora drag grundar sig på att de skulle vara dömda att förlora. En förlust blir ännu ett kvitto på vad dem redan har kunnat konstatera. Sådana känslor kan även bidra till identifikation och det finns dem som hävdar att en spelare som hyser en dylik uppfattning söker förlusten i olika grad omedvetet.

Detta var några anmärkningar gällande det mentala som rör alla former av spelande och som inte minst inbegrips då pengar blandas in.

Läs vidare: Spelgränser på nätcasinon
Gambling och stressfaktorer