Spanish 21

Spanish 21 (spansk Blackjack) är en mycket attraktiv variant för spelaren då casinots fördel är mindre än i vanlig Blackjack. Den stora skillnaden mot standardspelet är att "spanska kortlekar" används vilka består av 48 kort med samtliga tior borttagna. Att dessa saknas är en nackdel för spelaren, fast det finns som vi ska se många andra regeländringar som gynnar spelare och totalt sett kompenserar dessa uteblivelsen av tiorna och lite till.

Regler

I Spanish 21 spelar du med 6-8 kortlekar där varje kortlek består av 48 kort, alla 10-kort är alltså borttagna. Reglerna är givetvis i grunden samma med målet att komma så nära 21 som möjligt, men det förkommer en del avvikelser som gör detta till ett delvis nytt spel. En sammanfattning av de regler som gäller i Spanish 21 och avviker från Blackjack är:

För att förutsättningarna ska vara ideala sett till vinstchanser vill du att "Dealer stand on soft 17" ska gälla. Dock om det är tillåtet att dubbla en andra gång är det fullt acceptabelt med "Dealer hits on soft 17".

Bonusvinster

I Spanish 21 finns det extra utbetalningar för vissa speciella situationer:

Det kan ibland finnas några ytterligare bonusvinster utöver dessa. Observera också att utbetalningarna kan skilja sig hos olika casinon.

Strategi

Strategin i Spanish 21 liknar i stora drag den i vanlig Blackjack. Några revideringar i den optimala spelstrategin blir dock aktuella i några situationer då reglerna trots allt skiljer sig en del samt att det finns bonusvinster att ta hänsyn till.

Till exempel om du har fyra kort vill du oftare dra kort än annars eftersom du kan få en bonusutbetalning. Likadant gäller att du inte vill splitta med två sjuor eftersom 21 med tre sjuor ger dig extra bonus.

Läs vidare: Blackjack utbud på olika casinon
Blackjack strategi