Kan vinstmöjligheterna påverkas i Lotto?

Publicerat 30 sept 2013
En del lär kanske tycka att det är idiotiskt att ens ställa upp en frågeställning kring huruvida det går att påverka chanserna att vinna i ett spel som Lotto.

Många har sannerligen försökt att bluffa kring möjligheten att förbättra sina vinstchanser i lotterier där det oftast gällt att försöka påvisa att statistik skulle kunna visa på vad som är troligt för utgångar i kommande dragningar. Fast är du bekant med grundläggande sannolikhetslära vet du att statistik om det förflutna inte kan förutsäga framtida utgångar i fall där 100% slumpmässighet råder.
Det finns trots allt faktiskt ett sätt att påverka vinstmöjligheterna ...

Notera först att vinstmöjligheterna i detta fall inte är gäller gäller en ökning av frekvensen av vinster. Det handlar till exempel inte om att öka dina möjligheter att få sju rätt utan att öka själva värdet i ditt spel.

Så låt oss komma till saken. Det enda kända sättet att på egen hand kunna påverka dina vinstmöjligheter i Lotto och andra lotterier där det handlar om nummerserier är att välja mindre populära nummer.

Varför skulle en mindre populär nummerserie påverka ditt resultat? Det är här viktigt att göra en skillnad mellan procentuell vinstchans och total vinstchans. Ingen nummerserie har större chans att vinna i en dragning än någon annan, dock påverkas ditt totala resultat av hur mycket du vinner när du vinner.

För oss svenskar är Svenska Spels Lotto mest känt och förutsättningarna där är att du väljer sju nummer av 35 möjliga. Skulle du få sju rätt får du betydligt mer pengar om du är den ensamma vinnaren än om du får dela det med två andra. Detta gäller förstås samtliga vinster även om din nummerserie mest påverkar antalet vinnare desto mer av numren som ingår i de sju vinstnumren.

Så vad är en mindre populär nummerserie i Lotto?

lottoVad sägs om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Jag skulle tro att många undviker denna serie av psykologiska skäl. Spelare har oftast en inre bild av hur olika vinstrader brukar se ut och ingen kan förmodligen dra sig till minnes att just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vunnit. Därför väljer dem något mer slumpmässigt och som dessutom ”täcker in” fler delar av den totala serien (1-35). Visst ser 3, 7, 12, 16, 20, 17, 35 mer troligt ut att resultera i sju rätt än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?

Det är dock inte fallet och för att försöka förstå hur liten chansen är att få alla numren rätt är just serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intressant att betrakta. När du inser att denna kombination inte har mindre chans att resultera i sju rätt än någon annan kombination börjar du förmodligen på allvar förstå hur diminutiv chansen är pricka samtliga sju nummer i Lotto. Om du i stället föredrar att få vinstchansen uttryckt i tal är denna 1 på 6 724 520.

Då vi har svårt att greppa små sannolikheter som är en på flera miljoner misstar vi oss lätt på detaljerna. Till exempel när det gäller lottorader har vi svårt att föreställa oss en vinstrad som 1-7 eller 2-8 för den delen. Vad de flesta däremot inte inser är att en slumpvis vald rad som 3, 7, 12, 16, 20, 17, 35 allt annat än inträffar "ofta". Till saken hör att 3, 7, 12, 16, 20, 17, 35 förmodligen aldrig varit den rätta raden i Lotto och vi kommer antagligen få vänta över hundra år på att just denna inträffar.

Det ska också nämnas att det finns färdiga spel där nummerserierna slumpas och inte bestäms av dem som spelar. Men inte desto mindre väljer en stor del av spelarna sina egna nummerserier och därför finns det utrymme att påverka vinstmöjligheterna genom att välja en ovanlig nummerserie. Det stora problemet med dina möjligheter att vinna på Lotto är dock att Svenska Spel behåller 55% av alla insatser och ger alltså inte ens hälften tillbaka till spelarna.
/Red.

Tillbaka till bloggen